Това красиво кътче се намира в Среднородопския край. Село Арда е разположено живописна котловина оградена с гористи хребети и обширни поляни. в непосредствена близост до изворите на р.Арда и границата със съседна Гърция. Отстои само на 26 км. южно от гр. Смолян като се минава през селата Чокманово, Смилян и Могилица.

Форма за обратна връзка
Местоположение